สรุปเนื้อหา

  • กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) เป็นปัจจัยกำหนดราคาหุ้นในระยะยาว
  • ตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPS และ ราคาหุ้น
  • แนวคิดการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น

ไฟล์/เอกสารประกอบ


วันที่เผยแพร่
1 กรกฎาคม 2557
[separator headline=”h4″ title=”บทเรียนอื่นๆ ใน Series นี้”]

[custom_table style=”2″]

No. Title [tooltip text=”มีไฟล์ Excel ประกอบการเรียนรู้”]With Spreadsheet[/tooltip] [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
1 ภาพรวมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
2 ตราสารตลาดเงิน [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
3 ตราสารหนี้ : ลักษณะทั่วไป [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
4 ตราสารหนี้ : ผลตอบแทนและความเสี่ยง [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
5 ตราสารทุน (หุ้น) : ลักษณะทั่วไป [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
6 ตราสารทุน : ผลตอบแทนและความเสี่ยง [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
7 ตราสารทุน : ตลาดหุ้น/ดัชนีหุ้น/กลุ่มหุ้น [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
8 ตราสารทุน : หุ้นกับการลงทุนระยะยาว [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
Now ตราสารทุน : ปัจจัยกำหนดราคาหุ้น [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]
10 สินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) [tooltip text=”มีไฟล์ PowerPoint และ/หรือ Infographic ประกอบการเรียนรู้”]With Presentation Slide[/tooltip]

[/custom_table]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here