ตราสารทุน (หุ้น) : ลักษณะทั่วไป

สรุปเนื้อหา

  • การระดมทุนของกิจการโดยใช้ตราสารทุน (หุ้น)
  • ตลาดแรก และหุ้น IPO
  • ตลาดรอง และความสำคัญของตลาดรอง
  • สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 กรกฎาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here