สินทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Investment)

สรุปเนื้อหา

  • วัตถุประสงค์การลงทุนของสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก
  • ตัวอย่างสินทรัพย์ลงทุนทางเลือก
  • ปัจจัยกำหนดราคาสินทรัพย์ทางเลือก
  • ตัวอย่าง ราคาทองคำระยะยาว
  • ตัวอย่าง การใช้ทองคำในการป้องกันความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 กรกฎาคม 2557

1 COMMENT

  1. Sin duda alguna los españoles estaban en contra de apoyar la intervención contra Irak. Pero, ¿Aznar desoyó a la mayoría del Parlamento?Y, aunque esto sea un off-the-topic, su reflexión sobre Educación para la Ciudadanía es muy acertada. ¿Qué sentido tiene si cada uno se dedica a adaptarla a un ideario? O es necesaria una educación en valores comunes, o no lo es. Pero para que cada uno eduque valores según su ideario (lo que se venía haciendo), no se necesitaban tantas alforjas.Un saludo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here