ตราสารทุน : หุ้นกับการลงทุนระยะยาว

สรุปเนื้อหา

  • แยกองค์ประกอบของผลตอบแทนจากหุ้น เมื่อลงทุนระยะยาว
  • ลักษณะพิเศษของเงินปันผล
  • การเติบโตของเงินปันผลในระยะยาว
  • ระยะเวลาลงทุน vs ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 กรกฎาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here