ตราสารทุน : ผลตอบแทนและความเสี่ยง

สรุปเนื้อหา

  • การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น
  • ตัวอย่างของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวที่ชนะตลาดหุ้นโดยรวม
  • ตัวอย่างของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวที่ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโดยรวม
  • ตัวอย่างของผลตอบแทนของหุ้นรายตัวที่แพ้กว่าตลาดหุ้นโดยรวม

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 กรกฎาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here