ภาพรวมสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

สรุปเนื้อหา

  • ประเภทของสินทรัพย์ลงทุน
  • วัตถุประสงค์การลงทุนสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท
  • สถิติผลตอบแทนระยะยาวของสินทรัพย์แต่ละประเภท
  • ลักษณะสำคัญ 3 ประการของผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 กรกฎาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here