กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ (AI)

สรุปเนื้อหา

  • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Fund)
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (International REITs & Global Real Estate Fund)
  • กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมต่างประเทศ (Global Sector Fund)
  • กองทุนรวมผสมต่างประเทศ (Global Balanced Fund)

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 27 สิงหาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here