Portfolio Rebalancing : การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

สรุปเนื้อหา

  • วัตถุประสงค์ของการทำ Portfolio Rebalancing
  • ตัวอย่าง สัดส่วนสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเมื่อไม่ Rebalance พอร์ตการลงทุน
  • ตัวอย่าง ข้อเสียจากการเปิดรับความเสี่ยงที่มากเกินกว่าแผน SAA
  • ปรากฏการณ์ “ซื้อถูกขายแพงอัตโนมัติ” จากการ Rebalance พอร์ตการลงทุน
  • ตัวอย่าง รายงานสัดส่วนสินทรัพย์ (Asset Allocation Report)
  • วิธีการตัดสินใจ Rebalance พอร์ตการลงทุน

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 24 ตุลาคม 2557

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here