กองทุนหุ้นต่างประเทศ : FIF Equity

สรุปเนื้อหา

  • โอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ
  • โครงสร้างทั่วไปของกองทุนหุ้นต่างประเทศ (FIF Equity Fund)
  • ผลกระทบและการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  • ปัจจัยที่ต้องรู้ เมื่อจะลงทุนใน FIF หุ้นต่างประเทศ
  • ตัวอย่าง FIF : หุ้นสหรัฐฯ, หุ้นยุโรป, หุ้นญี่ปุ่น, หุ้น Global Healthcare
  • สรุป FIF หุ้นต่างประเทศทั้งหมด ที่สามารถลงทุนได้ ณ ปัจจุบัน

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 20 สิงหาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here