สรุปเนื้อหา

  • สรุปกระบวนการวางแผน (Planning)
  • สรุปกระบวนการปฏิบัติ (Implementing)
  • สรุปกระบวนการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (Adapting to New Life)
  • คำแนะนำส่งท้าย

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

23 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here