สรุปเนื้อหา

  • น้ำหนักที่เหมาะสม
  • วิธีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
  • วิธี Ideal Body Weight (พิจารณาขนาดโครงสร้างร่างกายร่วมด้วย)
  • วิธี Body Fat Percentage

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

20 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here