สรุปเนื้อหา

  • เงินกู้ประเภทลดต้นลดดอก (Amortizing Debt)
  • การทำตาราง Amortization Schedule ด้วย Excel
  • หายอดหนี้คงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย เงินต้นที่ตัดได้โดยใช้เครื่องคิดเลขการเงิน

 

ไฟล์/เอกสารประกอบ

[retinaiconbox icon=”table” circle=”false” color=”green” background=”#ffffff” title=””]ตารางตัดจำหน่ายหนี้แบบลดต้นลดดอก (Amortization Schedule)

วันที่เผยแพร่

21 มีนาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here