สรุปเนื้อหา

  • IRR และ MIRR คืออะไร
  • การคำนวณหา IRR
  • การคำนวณหา MIRR

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

21 มีนาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here