ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การลงทุนนี้กับ PVD / GPF / LTF / RMF

สรุปเนื้อหา

  • เครื่องมือการลงทุนพิเศษ 4 ประเภท
  • สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้
  • ช่วงของ Asset Allocation ที่สามารถปรับได้
  • ตัวอย่างแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
  • ตัวอย่างแผนการลงทุน กบข. (GPF)
  • เครื่องมือทั้ง 4  สามารถใช้กลยุทธ์ใดในบทเรียนชุดนี้ได้บ้าง

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 26 ตุลาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here