การประเมินมูลค่าหุ้นแบบง่ายๆ โง่ๆ #1 : คาดการณ์ EPS

สรุปเนื้อหา

  • ทบทวน ปัจจัยกำหนดราคาหุ้น
  • สมการสำหรับคำนวณราคาที่เหมาะสมของหุ้น
  • กรอบเวลาที่เหมาะสมในการคาดการณ์ EPS
  • 3 แนวทางอย่างง่าย สำหรับการประเมิน EPS
  • ตัวอย่าง การประเมินจากมุมมองของผู้บริหาร
  • ตัวอย่าง การประเมินจากแนวโน้มเดิม
  • ตัวอย่าง การประเมินจาก Growth Drivers ที่เหมาะสม : ธุรกิจเน้นขยายสาขา
  • ตัวอย่าง การประเมินจาก Growth Drivers ที่เหมาะสม : ธุรกิจผลิต

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 23 มีนาคม 2558

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here