กองทุนรวมตราสารทุน (กองทุนหุ้น) : Index Fund

สรุปเนื้อหา

  • นิยามเบื้องต้นของกองทุนรวมตราสารทุน (กองทุนหุ้น)
  • Winner’s Game vs Loser’s Game กับการลงทุนในหุ้น
  • ศักยภาพระยะยาวของหุ้น
  • สถิติจำนวนกองทุนหุ้นแบบ Active Fund ที่สามารถเอาชนะดัชนีได้
  • ตัวอย่างกองทุนหุ้นที่เลียนแบบดัชนี SET50
  • วาทะของ Warren Buffett เกี่ยวกับ Index/Passive Fund

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 14 สิงหาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here