เกณฑ์คัดกรองหุ้น #5 : ราคาไม่แพงเกินไป

สรุปเนื้อหา

  • แนวคิด : กิจการที่ดี ต้องลงทุนได้ในราคาที่ดีด้วย
  • P/E Ratio และการใช้พิจารณาความถูก-แพงของหุ้น
  • ค่าที่เหมาะสมในการใช้คัดกรองบริษัท
  • How-to การหาข้อมูล P/E Ratio แบบง่ายๆ
  • Mini-Case การประเมินความถูกแพงของหุ้น 3  บริษัท

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 15 มกราคม 2558

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here