ประกันรถยนต์

สรุปเนื้อหา

  • ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)
  • สิทธิประโยชน์จาก พรบ. (บาดเจ็บ/ทุพพลภาพ/เสียชีวิต)
  • เปรียบเทียบประกันรถยนต์แบบต่างๆ อาทิ ประกันชั้น 1, 2, 3, 2+, 3+ ต่างกันอย่างไร
  • เทคนิคลดเบี้ยประกันรถยนต์ เช่น การระบุชื่อผู้ขับ, ประวัติดี,
    จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก, เลือกซ่อมอู่ ฯลฯ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 4 มิถุนายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here