เกณฑ์คัดกรองหุ้น #2 : มีภูมิคุ้มกันดี ไม่มีปัญหาหนี้

สรุปเนื้อหา

  • แนวคิดเรื่อง “ภูมิคุ้มกัน” จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
  • การคำนวณ และค่าที่เหมาะสมในการใช้คัดกรองบริษัท
  • แนะนำช่องทางเรียนรู้เรื่องการอ่านงบการเงินได้ฟรีที่ MrLikeStock.com
  • How-to การหาข้อมูล และการคำนวณ D/E Ratio
  • Mini-Case การหาข้อมูลและการคำนวณ D/E Ratio 3 บริษัท

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 12 มกราคม 2558

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here