ประกันสุขภาพ

สรุปเนื้อหา

  • ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
  • ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ตัวอย่างและปัจจัยในการพิจารณา
  • หลักการเลือกประกันสุขภาพ
  • สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของรัฐ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 4 มิถุนายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here