การเลือกแบบประกันชีวิต

สรุปเนื้อหา

  • วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของประกันชีวิต
  • เปรียบเทียบแบบประกันชีวิต
  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life)
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 4 มิถุนายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here