หลักการจัดสรรเงินสดและสภาพคล่อง

สรุปเนื้อหา

  • การจัดสรรเงินออมแบบดั้งเดิม
  • การจัดสรรเงินออมแบบจ่ายให้ตัวเองก่อน (Pay Yourself First)
  • การแบ่งบัญชี
  • การจัดสรรเงินออมอย่างอัตโนมัติ
  • เป้าหมายการจัดการเงินสดและสภาพคล่อง

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 30 เมษายน 2557

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here