Wednesday, October 20, 2021

Tag: investment

สงสัยเรื่อง Passive Income จาก Growth Stock ?

ตอนแรกผมตั้งใจลงเน้นหุ้นปันผล (Dividend Stock) เป็นหลัก แต่ผมเห็นที่คุณเอตอบบางคน ประมาณว่าคุณเอจะเน้นไปในทางหุ้นเติบโต (Growth Stock) มากกว่า ผมจึงอยากถามคุณเอว่าสมมติผมลงหุ้น Growth สัก 100 หุ้น หุ้นละ 10 บาท = ลงทุน 1,000 บาท แล้วถือยาว ถ้า...

ลงทุนแบบ DCA กระจายความเสี่ยงแบบไหน ผลตอบแทนดีกว่ากัน ?

สมมติว่าผมมีเงินลงทุนแค่เดือนละ 5000 บาท ผมวางแผนการลงทุนไว้ 3 วิธีดังนี้ ซื้อกองทุนที่ผมสนใจ 5 กองทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงกองทุนละ 1,000 บาท หรือ ซื้อแค่ 2 กองทุน กองปันผล 3,000 บาท กองไม่ปันผล 2,000 บาท หรือ ซื้อกองทุนปันผลกองเดียว 5,0...

Equity Crowdfunding : โอกาสของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเงินทุน และของนักลงทุนผู้แสวงหาทางเลือกการลงทุ...

เมื่อวานนี้ (3 ส.ค. 58) ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมมนา "Crowdfunding : A New Way to Finance Startups" ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับฟังพัฒนาการบางอย่างที่น่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ "การระดมทุน" ของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาด...

บทเรียนของผมในตลาดหุ้นขาลง… ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้!

You cannot create experience. You must undergo it. เราไม่สามารถสร้างประสบการณ์ขึ้นได้เอง เราเพียงแค่ต้องดื่มด่ำกับมัน เมื่อมันเกิดขึ้น เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วครับ ตั้งแต่ที่ผมเริ่มมีแนวคิดในการ เพิ่มรายได้ และ ลดรายจ่าย เพื่อนำมาเก็บออมลงทุนให...

รู้หรือไม่ ? คุณอาจมีเงินเกษียณ 10 ล้านอยู่ในมือโดยไม่รู้ตัว

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ผมมี "แรงบันดาลใจเล็กๆ" ที่อาจจะดู ง่ายๆ โง่ๆ แต่มันก็สามารถ "ปลุก" ให้ผมลุกขึ้นมาทำสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยคิดทำมาก่อนในชีวิต นั่นคือการเริ่มต้น "วางแผนการเงิน" ให้ตัวเองแบบมวยวัด (คือรู้เท่าไรก็ทำเท่านั้น) ด้วยการ...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com