Monday, September 27, 2021

Tag: eating

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและที่มาของหลักการที่ผมใช้

http://www.youtube.com/watch?v=8vMcBWDogAo   สรุปเนื้อหา MyfitnessPal App www.Fit-D.com Youtube : Good Shape Save Cost (โดย คุณจอห์น วิญญู) หนังสือ : ถ้ารู้... คงผอมไปนานแล้ว (โดย โรสแมรี่) www.CaloriesperHour.com www.Fre...

ก้าวสุดท้าย (พร้อมสรุปกระบวนการตั้งแต่ก้าวแรก)

http://www.youtube.com/watch?v=mVECf2OKgSg   สรุปเนื้อหา สรุปกระบวนการวางแผน (Planning) สรุปกระบวนการปฏิบัติ (Implementing) สรุปกระบวนการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (Adapting to New Life) คำแนะนำส่งท้าย ไฟล์/เอกสารประกอบ เ...

ทำอย่างไรเมื่อท้อ เมื่ออยากหยุด

http://www.youtube.com/watch?v=kWLGXjSCZMQ   สรุปเนื้อหา สร้าง/หาแรงจูงใจ (Motivation) คิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับ คิดถึงโทษที่จะเกิดขึ้น หาแนวร่วม ทำให้เป็นเรื่องสนุก ให้รางวัลกับตัวเองเป็นประจำ ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกส...

ระวังอัตราการเผาผลาญลดลงระหว่างคุมน้ำหนัก

http://www.youtube.com/watch?v=Uq_Y6qmzb4g   สรุปเนื้อหา ภาวะหิวโหย/จำศีล (Starvation Mode) โทษของ Starvation Mode วิธีการป้องกันการเข้าสู่ Starvation Mode เทคนิคการกินแบบ Zig Zag เทคนิคการเลือกรับประมาณโปรตีนดี ไฟล์/เอก...

การชั่งน้ำหนัก และการประเมินผล

http://www.youtube.com/watch?v=Ez9y7JDzVoM   สรุปเนื้อหา การเลือกตาชั่ง หลักการวัดและประเมินผล เทคนิคการชั่งน้ำหนัก เทคนิคการจดบันทึก ปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักคลาดเคลื่อน ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร Presentation ประกอบบทเรี...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com