Sunday, December 5, 2021

Tag: diversification

ลงทุนแบบ DCA กระจายความเสี่ยงแบบไหน ผลตอบแทนดีกว่ากัน ?

สมมติว่าผมมีเงินลงทุนแค่เดือนละ 5000 บาท ผมวางแผนการลงทุนไว้ 3 วิธีดังนี้ ซื้อกองทุนที่ผมสนใจ 5 กองทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงกองทุนละ 1,000 บาท หรือ ซื้อแค่ 2 กองทุน กองปันผล 3,000 บาท กองไม่ปันผล 2,000 บาท หรือ ซื้อกองทุนปันผลกองเดียว 5,0...

วางแผนลงทุนเงินก้อน 81,000 + ลงทุนรายเดือน 9,500 ใน 7 ปี ต้องการให้พอร์ตสร้างรายได้ปีละ 50,000 เป็นไ...

คือตอนนี้ผมอายุ 23 มีฉลากออมสินอยุ่ 2 แสน และผมกำลังออมในกองทุนปันผล ของ 2 บลจ. ออมประมานเดือนละ 9,500 (2 กองทุนรวมกัน)  ซึ่งตอนนี้ผมมี ในกองทุนรวมประมาน 81,000 บาท อยากรุ้ว่าถ้าออมแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนอายุ 30 โดยไม่เอาปันผลมาใช้เลย ผลตอบแทนใน...
video

Strategic Asset Allocation : จัดพอร์ตระยะยาวเชิงกลยุทธ์

เสี่ยงแค่ไหนที่เราทนไหว มาตรวัดความเสี่ยงที่เหมาะสมเชิงพฤติกรรม โทษของการฝืนลงทุนเกินความเสี่ยงที่รับไหว แนวคิดการลดความเสี่ยงระหว่างเส้นทางการลงทุน ระดับของการกระจายความเสี่ยง ตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างง่าย 3 การตัดสินใจลงทุนท...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com