Wednesday, October 20, 2021

วางแผนการลงทุน

Investment Planning

วางแผนการลงทุน

บทเรียนชุดนี้สอนอะไร

พลังและกลไกการทำงานของดอกเบี้ยทบต้น พร้อมทดลองวางแผนการลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่างๆ ทั้งการลงทุนเงินก้อนเดียว การลงทุนเป็นประจำ การลงทุนแบบที่เงินลงทุนไม่สม่ำเสมอ โดยมุ่งแสดงให้เห็นว่าคนธรรมดาๆ ก็สามารถจะมีความมั่นคง มีอิสรภาพทางการเงินได้ หากมีการลงทุนอย่างถูกต้อง

บทเรียน

YouTube

ดูทั้งหมดในรูปแบบ Playlist บน YouTube คลิ๊กที่นี่
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com