แนวคิด : เกษียณเร็ว มีอิสรภาพทางการเงินได้… ด้วยการลงทุน

สรุปเนื้อหา

  • พิสูจน์แนวคิดว่าคนธรรมดาๆ ที่มีความมุ่งมั่น
    สามารถเกษียณเร็วและมีอิสรภาพทางการเงินได้ด้วยการลงทุน
  • ทบทวนแนวคิดเรื่อง Financial Freedom และ Passive Income
  • ตัวอย่างแผนการลงทุนของคนธรรมดาๆ
    เพื่อบรรลุเป้าหมาย Passive Income 5 หมื่นบาท/เดือน ก่อนอายุ 55 ปี

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 5 มิถุนายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here