สรุปเนื้อหา

  • การอ่านฉลากโภชนาการ (Nutrition Facts)
  • การค้นหาจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
  • การประมาณการด้วยตนเอง โดยใช้วิธี Sum-of-The-Parts
  • ปริมาณแคลอรี่ : ข้าว-แป้ง
  • ปริมาณแคลอรี่ : เนื้อสัตว์
  • ปริมาณแคลอรี่ : ไขมัน
  • ปริมาณแคลอรี่ : ผัก
  • ปริมาณแคลอรี่ : ผลไม้

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

21 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here