สรุปเนื้อหา

  • เราใช้พลังงานไปกับกิจกรรมอะไรบ้าง
  • พลังงานขั้นต่ำที่ร่างกายใช้
  • การใช้พลังงานเพิ่มเติมอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ
  • สูตรและเครื่องมือคำนวณ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

20 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here