สรุปเนื้อหา

  • กลไกการเพิ่มลดของน้ำหนักตัว
  • หน่วยวัดพลังงาน และความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว
  • ภาวะพลังงานขาดดุล (Deficit) สมดุล (Balance) และ เกินดุล (Surplus)
  • วิธีประมาณการน้ำหนักที่จะเพิ่มขึ้น/ลดลง

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

20 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here