สรุปเนื้อหา

  • ที่มาของความสุข
  • สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย
  • ต้องไม่อ้วนด้วยการกินอย่างฉลาด (Eat Smart)
  • ต้องมีวิถีชีวิตที่ Active (Move More)
  • เงื่อนไขสำคัญที่ต้องมี
  • ผลลัพธ์ที่ผมได้รับในระยะเวลา 10 เดือน

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

20 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here