สรุปเนื้อหา

  • ตัวอย่างโจทย์การคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน (PV)
  • ตัวอย่างการตีความโจทย์
  • วิธีการคำนวณ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

20 มีนาคม 2557

1 COMMENT

  1. I must say you have high quality content here. Your posts can go viral.
    You need initial boost only. How to get massive traffic?
    Search for; Murgrabia’s tools go viral

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here