สรุปเนื้อหา

  • ฟังค์ชั่น TVM ในเครื่องคิดเลขการเงิน
  • การเคลียร์ข้อมูลก่อนเริ่มต้นคำนวณ (CLR TVM)
  • การป้อนข้อมูล
  • การสั่งให้เครื่องคิดเลขประมวลผลและแสดงคำตอบ (CPT)

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

17 มีนาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here