สรุปเนื้อหา

  • DATA & STAT Worksheet
  • การป้อนข้อมูล
  • ค่าทางสถิติที่สามารถคำนวณได้
  • การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ฯลฯ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

21 มีนาคม 2557

1 COMMENT

  1. อยากรบกวนให้แนะนำวิธีการคำนวณดังกล่าวบน excel นะครับ ขอบคุณมากครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here