สรุปเนื้อหา

  • อัตราดอกเบี้ยทั่วไป (Nominal) vs อัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Effective)
  • การแปลงอัตราดอกเบี้ยด้วย ICONV Worksheet
  • ตัวอย่างการคำนวณ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

21 มีนาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here