สรุปเนื้อหา

  • การคำนวณหา NPV
  • การคำนวณหา NFV
  • การคำนวณหา Payback Period (PB)
  • การคำนวณหา Discounted Payback Period (DPB)
  • การประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลชรุ่น BA II Plus ให้สามารถหา NFV ได้

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

21 มีนาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here