กลยุทธ์การเข้าลงทุน (Buying Strategy) : เงินก้อน (Lump-Sum)

สรุปเนื้อหา

  • เงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบก่อนเข้าซื้อหุ้นใดๆ
  • การซื้อครั้งเดียวโดยไม่จับจังหวะ (Lump-sum with No Timing)
  • การซื้อครั้งเดียวโดยมีการจับจังหวะ (Lump-sum with Timing)
  • การทยอยซื้อโดยไม่จับจังหวะ (Average-in with No Timing)
  • การทยอยซื้อโดยมีการจับจังหวะ (Average-in with Timing)
  • ข้อควรพิจารณาและระมัดระวังของแต่ละวิธี

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 31 มีนาคม 2558

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here