กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND, REITs, IFF)

สรุปเนื้อหา

 • โครงสร้างทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 • กองทุนอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้อย่างไร
 • เปรียบเทียบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท
  • Freehold (ถือครองกรรมสิทธิ์)
  • Leasehold (สิทธิการเช่า)
 • ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนได้
 • สถิติกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
 • วิธีการซื้อขาย : ตลาดแรก vs ตลาดรอง
 • สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 • Premium vs Discount ของราคากองทุนฯ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

 • 22 สิงหาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here