กองทุนรวมตราสารหนี้

สรุปเนื้อหา

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
  • ข้อแตกต่างจากกองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้น
  • ลักษณะของผลตอบแทนและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
  • ตัวอย่าง กองทุนรวมตราสารหนี้

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 10 สิงหาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here