กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้น

สรุปเนื้อหา

  • สภาพคล่องแบบ T+1 คืออะไร ?
  • ผลตอบแทนของกองทุนรวมตลาดเงิน
  • วิธีเปรียบเทียบผลตอบแทนกับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก
  • ตัวอย่าง รายชื่อกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 8 สิงหาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here