การคัดกรองหุ้นเบื้องต้น (Basic Screening)

สรุปเนื้อหา

  • เหตุผลที่ต้องทำการคัดกรองหุ้น
  • สถิติความยากง่ายในการแยกแยะหุ้นชั้นดีออกจากหุ้นทั่วไป
  • สถิติผลตอบแทนของหุ้นชั้นดี เทียบกับ Index Fund ที่ดีที่สุด
  • สถิติผลตอบแทนของหุ้นชั้นดี เทียบกับ Active Fund ที่ดีที่สุด
  • เกณฑ์การคัดกรองหุ้น 3 ด้าน = 5 เกณฑ์ในบทเรียนชุดนี้
  • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการคัดกรองหุ้นด้วยวิธีการในบทเรียนนี้

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 8 มกราคม 2558

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here