กลยุทธ์การจัดพอร์ตเงินสดและสภาพคล่อง

สรุปเนื้อหา

  • เป้าหมายการจัดการเงินสดและสภาพคล่อง
  • เทคนิคการจัดสรรเงินสดและสภาพคล่อง (Liquidity Allocation)
  • การใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่องหลายประเภทร่วมกัน
  • ปริมาณสภาพคล่องที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือแต่ละประเภท
  • ตัวอย่างการจัดสรรสภาพคล่อง และ เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 พฤษภาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here