จะศึกษาข้อมูลกองทุนรวมได้อย่างไร

สรุปเนื้อหา

  • ต้องศึกษาเอกสารอะไรบ้าง ?
  • หาข้อมูลเหล่านั้นได้ที่ไหน ?
  • อ่าน Fund Fact Sheet ต้องดูอะไรเป็นพิเศษ ?
  • นอกจาก Fund Fact Sheet มีเอกสารอื่นๆ ที่ควรศึกษาเพิ่มหรือไม่ ?

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 3 สิงหาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here