เครื่องมือบริหารสภาพคล่อง : กองทุนรวม

สรุปเนื้อหา

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม
  • กองทุนรวมที่เหมาะสมกับการใช้จัดการสภาพคล่อง
  • วิธีการคำนวณผลตอบแทน
  • เว็บไซต์สำหรับเปรียบเทียบผลตอบแทน
  • ความแตกต่างของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น และ กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ปัจจัยในการเลือกกองทุนรวมเพื่อบริหารสภาพคล่อง

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 1 พฤษภาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here