สรุปเนื้อหา

  • หลักการบริหารเวลา (Time Management)
  • การแบ่งประเภทงาน และวิธีจัดการงานแต่ละประเภท
  • เทคนิค ECRS
  • การจัดการงานสำคัญ ที่ไม่เร่งด่วน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

27 พฤษภาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here