อยากสอบถามว่า ข้อมูลผลตอบแทนตามที่มีการจัดอันดับ หรือตาม Fact Sheet
ที่ว่าเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี
อันนี้ไม่ใช่ผลตอบแทนต่อปีใช่มั้ยคะ ? พอมีวิธีทำให้เป็นต่อปีมั้ยคะ ?


คำตอบ

เป็นผลตอบแทนต่อปีหรือไม่นั้น ต้องพยายามอ่านดูคำอธิบายในเอกสาร หรือในเว็บ
ที่รายงานผลตอบแทนนี้ครับ แต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกัน

แม้กระทั่ง Fund Fact Sheet ตาม Format ของ ก.ล.ต.
บางแห่งก็ยังรายงานเป็นผลตอบแทน “ต่อปี
บางแห่งก็รายงานเป็นผลตอบแทนรวม “ต่อช่วงเวลาที่ลงทุน

ผมขอให้ข้อสังเกตแบบนี้นะครับ

1. กองทุนรวมตลาดเงิน และ ตราสารหนี้ “ในประเทศ”
ส่วนใหญ่รายงานเป็นผลตอบแทนเฉลี่ย “ต่อปี
ไม่ว่าจะเป็นระยะ 3 เดือน 6 เดือน ก็จะถูกแปลงให้เป็นต่อปี
สาเหตุเพื่อให้นำไปเทียบเคียงกับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งเป็นทางเลือกการออม/การลงทุน ระยะสั้นได้สะดวก

2. กองทุนรวมประเภทอื่นๆ (กองหุ้นอยู่ในประเภทนี้ครับ)
ส่วนใหญ่รายงานเป็นผลตอบแทนรวม “ต่อช่วงเวลาที่ลงทุน
เช่นหากรายงานว่าผลตอบแทน 3 เดือน เท่ากับ 5%
ก็หมายถึงว่าหากลงทุนไว้ตั้งแต่ 3 เดือนที่ผ่านมา จะได้ผลตอบแทน 5% (คือลงทุน 100 ได้กำไร 5 บาท)

หรือหากรายงานว่า ผลตอบแทน 3 ปี เท่ากับ 40%
ก็หมายถึงว่าหากลงทุนไว้ตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา จะได้ผลตอบแทน 40% (คือลงทุน 100 ได้กำไร 40 บาท)

3. ข้อมูลผลตอบแทนในเว็บไซต์ Morningstarthailand.co.th
ผลตอบแทนที่สั้นกว่า 1 ปี จะเป็นผลตอบแทน “ต่อช่วงเวลาที่ลงทุน” ไม่มีการแปลงเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
ส่วนผลตอบแทนตั้งแต่ระยะ 1 ปีขึ้นไป จะเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีทั้งหมด เรียกว่า Annualized Return ครับ


วิธีแปลงผลตอบแทนจาก “ต่อช่วงเวลาที่ลงทุน” ให้เป็น “ต่อปี” หรือแปลงในทางกลับกัน นั้นมีครับ
เราก็สามารถแปลงเองได้ แต่ต้องรู้สูตรคำนวณ เพราะการคำนวณในที่นี้ เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยแบบ “ทบต้น”
มีชื่อเฉพาะว่า Geometric Mean จะต่างกับค่าเฉลี่ยทั่วๆ ไป

มีวิธีการคำนวณดังนี้ครับ


1. แปลงผลตอบแทน “ต่อช่วงเวลาที่ลงทุน” ให้เป็น “เฉลี่ยต่อปี”

สูตรคำนวณคือ:
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (แบบทบต้น) = (1 + ผลตอบแทนต่อช่วง)^(1/ระยะเวลาของช่วงที่ลงทุนหน่วยเป็นปี) – 1

ตัวอย่างที่ 1
กองทุนกองหนึ่ง มีผลตอบแทน 3 เดือน = 1%
จะได้ว่า ผลตอบแทนต่อช่วง 3 เดือน = 1% = 0.01
ระยะเวลาของช่วงที่ลงทุน = 3 เดือน = 3/12 = 0.25 ปี

จับแทนค่าในสูตรจะได้ว่า
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (แบบทบต้น) = (1+0.01)^(1/0.25) – 1 = 0.0406 หรือ 4.06% ต่อปี ครับ

ตัวอย่างที่ 2
กองทุนกองหนึ่ง มีผลตอบแทน 3 ปี = 60%
จะได้ว่า ผลตอบแทนต่อช่วง 3 ปี = 60% = 0.60
ระยะเวลาของช่วงที่ลงทุน = 3 ปี

จับแทนค่าในสูตรจะได้ว่า
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (แบบทบต้น) = (1+0.6)^(1/3) – 1 = 0.1696 หรือ 16.96% ต่อปี ครับ

สังเกตนะครับ ไม่ใช่จับ 60 หาร 3 แล้วได้เท่ากับ 20% ต่อปี ครับ


2. แปลงผลตอบแทน “เฉลี่ยต่อปี” ให้เป็น “ต่อช่วงเวลาลงทุน”

สูตรคำนวณคือ:
ผลตอบแทนต่อช่วง = (1 + ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี) ^ จำนวนปี – 1

ผมจะขอใช้ตัวเลขจากตัวอย่างที่ 1 และ 2 แปลงกลับไป-กลับมาให้ดูนะครับ

ตัวอย่างที่ 3 (แปลงกลับไปเป็นตัวอย่างที่ 1)
กองทุนกองหนึ่ง มีผลตอบแทน “เฉลี่ยต่อปี” ซึ่งวัดจาก 3 เดือนที่ผ่านมาเท่ากับ 4.06% ต่อปี

จะได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี = 4.06% = 0.0406
จำนวนปี = 3 เดือน = 3/12 = 0.25 ปี

แทนค่าในสูตร :
ผลตอบแทนต่อช่วง = (1 + 0.0406)^0.25 – 1 = 0.01 หรือ 1% (ต่อ 3 เดือน)

ตัวอย่างที่ 4 (แปลงกลับไปเป็นตัวอย่างที่ 2)
กองทุนกองหนึ่ง มีผลตอบแทน “เฉลี่ยต่อปี” ซึ่งวัดจาก 3 ปีที่ผ่านมาเท่ากับ 16.96% ต่อปี

จะได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี = 16.96% = 0.1696
จำนวนปี = 3 ปี

แทนค่าในสูตร :
ผลตอบแทนต่อช่วง = (1 + 0.1696)^3 – 1 = 0.60 หรือ 60% (ต่อ 3 ปี)

สังเกตนะครับ ไม่ใช่จับ 16.96 คูณ 3 แล้วได้เท่ากับ 50.88% นะครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here