ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่
ถ้าผมลงทุนในหุ้นผมจะเสียภาษีจากเงินปันผล 15% เมื่อบริษัทจ่ายให้

ขณะที่ลงทุนในกองทุนรวม
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กองทุนและโดนหักภาษีไปก่อน (ไม่แน่ใจว่าอัตราภาษีเท่าไร)
และเมื่อกองทุนจ่ายปันผลมาให้ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนก็จะโดนภาษีจากเงินปันผลอีกรอบนึง ใช่หรือไม่ครับ


คำตอบ

กรณีลงทุนตรงในหุ้น
ผู้ลงทุนจะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล
และเงินปันผลในส่วนนี้ หากประสงค์จะขอเครดิตภาษีคืน หลายๆ บริษัทสามารถทำได้ครับ

กรณีลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวม
เมื่อกองทุนได้ผลตอบแทนจากหุ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกำไรจากส่วนต่างราคา หรือจากเงินปันผล
กองทุนจะไม่เสียภาษีจากกำไรส่วนนั้น 

ต่อมาเมื่อกองทุนจ่ายเงินปันผลออกมาให้ผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนจะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่จะไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

และกรณีไม่ต้องการให้ บลจ. ทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
สามารถแจ้งความประสงค์กับ บลจ. ได้ครับ
แต่ถ้าไม่ให้เค้าหัก เรามีหน้าที่เพิ่มเติมที่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุน
ไปยื่นเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษีประจำปีต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here