Thursday, April 15, 2021

Tag: rebalance

ในตลาดหุ้นขาลงควรเพิ่ม/คง/ลด สัดส่วนของหุ้นในพอร์ตแบบ Asset Allocation ลงดีครับ และควรปรับทั้งหมด หร...

ผมมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการปรับพอร์ตลงทุนครับ ผมอายุ 31 ปี มีรายได้ประจำ ผมตั้งเป้าหมายไว้ที่ มีเงินเก็บ 10,000,000 ภายใน 15 ปี โดยอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคือ 8% ต่อปี พอร์ตที่ตั้งไว้มี กองทุนหุ้น 70% แบ่งเป็น ไทย 70% ต่างประเทศ 30% กองทุน...
video

Portfolio Rebalancing : การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

วัตถุประสงค์ของการทำ Portfolio Rebalancing ตัวอย่าง สัดส่วนสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเมื่อไม่ Rebalance พอร์ตการลงทุน ตัวอย่าง ข้อเสียจากการเปิดรับความเสี่ยงที่มากเกินกว่าแผน SAA ปรากฏการณ์ "ซื้อถูกขายแพงอัตโนมัติ" จากการ Rebalance พ...

จะ Rebalance พอร์ตกองทุนอย่างไร สัดส่วนสินทรัพย์แบบไหนเหมาะที่สุด ?

รบกวนสอบเรื่องการทำรีบาลานซ์พอร์ทกองทุนครับ การทำรีบาลานซ์พอร์ทควรใช้อัตราส่วนเท่าไหร่จึงจะดีที่สุด ปัจจุบันผมมีกองทุนหุ้นอยู่ 80% และ กองทุนตราสารหนี้อยู่ 20% ตั้งใจจะถือยาว 5-10 ปี เลยอยากทราบสัดส่วนที่เหมาะสม และช่วงเวลาในการทำรีบาลานซ์ที...

Rebalance Port อย่างไร กรณีติดข้อจำกัดเรื่อง LTF/RMF ?

ผมลงทุนผ่านกองทุนรวมมาสักพักนึงแล้วนะครับผมอายุ 43 ปี มีทั้ง LTF RMF, แล้วยังมีกองหุ้นปันผล ตราสารหนี้ ผมสงสัยเรื่องการ Rebalance Port ครับ LTF ผม DCA ทุกเดือนแน่นอนว่ามันเป็นกองหุ้นอย่างเดียว ซื้อประมาณ 80% ของสิทธิ์ ส่วน RMF มีทั้งกอง SET100 กั...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com