Wednesday, October 20, 2021

Tag: passive income

video

Practical Portfolio Design #2 – ลงทุนเพื่อสร้างรายได้

ขอบเขตของสินทรัพย์ที่นำมาใช้ออกแบบพอร์ตการลงทุน Strategic Asset Allocation : Income Portfolio วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการลงทุน และ ตัวอย่างการใช้งานที่เหมาะสมของพอร์ตนี้ ลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตนี้ แนวคิดการลงทุนเพื่อสร้างกระแ...

กองทุนไหน ที่สามารถให้ผลตอบแทนไว้ใช้จ่ายได้ในอัตรา 10% ต่อปี ?

ลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนไว้ใช้จ่าย 10% ต่อปี ควรเลือกกองทุนแบบไหน ? คำตอบ สำหรับการลงทุนเพื่อ Income นั้น ผมอยากให้อ่านลิ้งค์ต่อไปนี้ก่อนนะครับ http://www.a-academy.net/blog/income-port-tfpa/ จะเป็นหลักการสร้าง Income Portfolio ครั...

จัดทัพลงทุนเพื่อสร้างรายได้ (Income Portfolio) ตอบโจทย์ผู้เกษียณอายุและผู้มีเงินก้อน!

ผมได้มีโอกาสเขียนบทความลงใน "วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย" หรือ "TFPA Bulletin" ฉบับที่ 3 ปี 2557 เลยขอนำมาแชร์ให้ทุกท่านได้อ่านกันนะครับ บทความนี้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดพอร์ตเพื่อ "สร้างรายได้" จะเรียกว่าเป็น Current Income หรือ Passive Inc...

กองทุนหุ้นจ่ายเงินปันผลกี่ % ? จ่ายมากกว่ากองประเภทอื่นหรือไม่ ? นำมาเป็นค่าใช้จ่ายประจำดีไหม ?

1. กองทุนรวมหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยทั่วๆไปแล้ว จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้เราเฉลี่ยปีละกี่ % ของเงินต้นที่เราซื้อกองทุนตัวนั้นไปครับ ? 2. ที่ผมเน้นกองทุนรวมหุ้นเพราะผมคิดว่ากองทุนประเภทนี้ น่าจะจ่ายปันผลให้เรามากกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ (...

ลงทุนเพื่อสร้าง "รายได้ประจำ" ต้องเลือกกองที่จ่ายปันผลหรือไม่ ?

ถ้าเราวางแผนว่าจะเลือกวัตถุประสงค์ในการซื้อกองทุนเพื่อเป็น "รายได้ประจำ" แสดงว่าเรา จำเป็น ที่จะต้องเลือกกองทุนที่มีการ "จ่ายปันผล" ใช่ไหมครับ? คำตอบ ไม่จำเป็นต้องเลือกกองที่จ่ายปันผล ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ครับ 1. กองที่จ่ายเงินปันผล เร...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com