Monday, September 27, 2021

Tag: insurance rider

Case Study : อีกหนึ่งความจริงที่ควรรู้… เพื่อวางแผนประกันสุขภาพ

// Post by Hacklife. ผมอ่านโพสนี้ จากคุณหมอท่านนี้ แล้วมีเสียงขานรับอยู่ในใจว่า "จริง!" เลื่อนลงไปอ่าน Comment ก็พบว่ามีหลายๆ คนยังไม่เชื่อ บางคนไม่คิดว่ามันโหดร้ายแบบนี้ บางคนโทษระบบ บา...
video

ประกันอุบัติเหตุ

เปรียบเทียบความคุ้มครอง ประกันชีวิต vs ประกันสุขภาพ vs ประกันอุบัติเหตุ ตัวอย่างและปัจจัยในการพิจารณา เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน 4 มิถุนายน 2557
video

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน (IPD) ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ตัวอย่างและปัจจัยในการพิจารณา หลักการเลือกประกันสุขภาพ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของรัฐ เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน 4 มิถุนายน 2557
video

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (Riders)

สัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มสิทธิประโยชน์ยกเว้นเบี้ย สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านชีวิตและอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน 4 มิถุนายน ...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com